Fotografie: Belichting en witbalans

Vind het juiste balans bij het fotograferen

Misschien wel gek gezegd, maar een goede fotograaf zal altijd de balans moeten vinden tussen alle factoren die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van een foto. Hij zal dus over een goed inschattingsvermogen moeten beschikken om een plaatje vast te kunnen leggen waar alles goed tot uiting komt en zijn het de belichting en witbalans die een grote invloed hierbij hebben.

Een lange sluitertijd zorgt voor meer belichting

De tijd dat de sluiter van het toestel open blijft bepaalt ook de hoeveelheid licht die zal vallen op de “gevoelige plaat”. Een fotograaf die in de schemering een foto wilt maken, moet kiezen voor een langere sluitertijd om zoveel als mogelijk licht door te laten.

De witbalans corrigeert de kleurtemperatuur

De witbalans is te beschouwen als een kleurfilter die ongewenste lichteffecten wegfiltert en de foto een natuurgetrouwe weergeeft. Een mooi voorbeeld waar de witbalans goed van te pas komt, is wanneer er een foto binnenshuis wordt genomen bij kunstlicht. De hinderlijke kleureffecten worden door het instellen van de juiste witbalans weggewerkt.

Maak gebruik van de automatische instellingen

Het witbalans is automatisch in te stellen en levert dit doorgaans de beste resultaten. Dit biedt ook de mogelijkheid om meer aandacht te vestigen op de overige camera-instellingen. Tijdens een drukke fotoshoot met verschillende achtergronden en weinig tijd om de instellingen te regelen komt dit zeker van te pas.

Wit balans
Wit balans

Oefening baart kunst

Afhankelijk van het type camera zullen de instellingen voor de sluitertijd en de witbalans manueel in te stellen zijn. Een goede fotograaf maakt er werk van om zijn fotocamera eerst goed te leren kennen. Hij trekt er gewoon op uit om zoveel als mogelijk foto’s te maken en aan de hand van de uitkomst de instellingen aan te passen.

Door rekening te houden met de witbalans en sluitertijd bij het maken van een foto zal het resultaat (bijna) altijd naar tevredenheid zijn. Er zijn natuurlijk ook weer andere factoren die van invloed zijn, maar kunnen de twee bovenstaande als de belangrijkste worden beschouwd.

Geschreven door Harry Hilders
2017/12/11

About

View all posts by